پرورش گوساله

قدم اول موفقیت یک دامدار، پرورش اصولی و صحیح گوساله است. با توجه به اهمیت و حساسیت های بالای پرورش گوساله، دام بانان با خدمات ذیل در کنار شماست تا اولین قدم را محکم تر بردارید:

     – در اختیار گذاشتن مطالب مهم و مفید در خصوص پرورش گوساله
     – پرورش و ارائه گوساله های سلامت با پتانسیل تولیدی بالا
     – ایجاد فضایی برای طرح سوالات و رفع مشکلات شما در زمینه پرورش و خرید گوساله

پرورش گوساله