مشاوره با دام بانان

گروه دام بانان با قرار دادن فضای مناسب در این بخش جهت گرفتن مشاوره و پرسش و پاسخ، عنوان کردن تجربیات و نظرات و به اشتراک گذاشتن مطالب سودمند که قطعا هر کدام از آنها سوال یا مشکل مشترکی بین پرورش دهندگان خواهد بود قصد رفع مشکلات احتمالی و افزایش آگاهی جهت پیشرفت و موفقیت شما عزیزان را دارد.