هویت گذاری بیش از شش هزار راس دام در فارسان

ابراهیم کوچکی مدیر جهاد کشاورزی فارسان گفت: شش هزار راس دام سنگین و سبک توسط شرکت‌های ذی ربط در حوزه عمل شهرستان هویت گذاری شدند.

او افزود: هویت گذاری دام یکی از پروژه‌های اساسی کشور است که جلوگیری از قاچاق دام و حفظ ذخایر ژنتیکی را به همراه دارد.

کوچکی اضافه کرد: به منظور جلوگیری از قاچاق دام بر اساس قانون نظام جامع دامپروری ضرورت اجرای طرح هویت دار کردن دام‌ها در کشور ضروری قلمداد می‌شود به طوری که ایجاد بانک یکپارچه اطلاعات به منظور بهبود نظام آمار و اطلاعات، کنترل تردد دام، بهبود سیستم‌های پرورش و اصلاح‌نژاد دام، کنترل بهداشت دام و فرآورده‌های دامی، بیمه دام و … در دستور کار قرار واحد امور دام این شهرستان قرار گرفت.

او ادامه داد: از ابتدای امسال تعداد شش هزار راس دام سبک (گوسفند و بز) و سنگین (گاو و گوساله) توسط شرکت‌های پوشش دهنده پلاک کوبی و هویت گذاری شده است.

کوچکی گفت: با توجه به مصوبات ابلاغ شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی و ارکان‌های ذی ربط نظیر اداره کل دامپزشکی ارائه خدمات به دامداران نظیر توزیع نهاده‌های دامی، صدور و تمدید پروانه‌های بهره برداری، خدمات بانکی و بیمه دام از ابتدای آذر ماه امسال صرفا با توجه به انجام عملیات پلاک کوبی و هویت گذاری دام توسط دامداران میسر خواهد بود.

او افزود: طبق دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی هویت گذاری دام سنگین صنعتی سنتی و نیمه صنعتی از ابتدای آذر ماه اجباری و دام سبک به صورت پلاکی ۱۰ درصد از تعداد دام موجود است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان