صدور مجوز تاسیس دامداری با اعتبار دو ساله

  • اخبار

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، «آیا جهش تولید، مدیران چابک نمی‌خواهد؟» یکی از سوژه‌هایی است که مخاطبان خبرگزاری با ثبت آن در سامانه «فارس من» درخواست پیگیری آن را داشتند.

معاون سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی در این خصوص به خبرنگار فارس در مشهد گفت: صدور مجوزها در دو حوزه اصلی گلخانه و دامداری انجام می‌شود. در حوزه گلخانه سازمان مستقیما عمل می‌کند، اما در مورد دامداری‌ها بحث تایید دامپزشکی وجود دارد که بعد از مراحل ابتدایی و تایید سازمان پرونده به نظام دامپزشکی ارجاع و مراحل بهداشت آن تایید و به ما ارسال می‌شود.

مهدی خسروی گفت: ما برای صدور مجوزهای پروانه تاسیس هیچ استعلامی نداریم و هیچ استعلامی صادر نمی‌شود؛ اسناد و مدارک مالکیت بهره‌بردار احراز و در بدو ورود کارشناس سازمان از زمین بازدید می‌کند.

وی ادامه داد: کارشناس حریم‌های مورد نظر را چک و نقاط یو.تی.ام رو ثبت را می‌کند و بعد از مراحل تایید کارشناس برای صدور  پروانه‌های  تاسیس در حوزه گلخانه‌ای و دامپروری موافقت اصولی به منظور صدور پروانه تاسیس صورت می‌گیرد.

معاون سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی افزود: در حوزه پروانه‌های تاسیس ما طرح توجیهی را برای بهره‌بردار می‌نویسیم و نقشه جانمایی را در اختیار بهره‌بردار قرار می‌دهیم تا اقدام به ساخت کند.

خسروی با بیان اینکه مجوزهای تاسیس دامداری با اعتبار ۲ ساله صادر می شود، خاطرنشان کرد: طی این یک سال بهره بردار اقدام به ساخت می‌کند و این پروانه ساخت قابل تمدید است تا زمانی که واحد به بهره‌برداری برسد.

وی ادامه داد: بعد از اتمام ساخت، کارشناس برای بازدید مراجعه می‌کند، البته طی ساخت چهار تا پنج مرحله بازدید نظارتی توسط کارشناسان ناظر سازمان صورت می‌گیرد و  پایانکار صادر شده و پروانه بهره‌برداری صادر خواهد شد.

منبع: خبرگزاری فارس