اهمیت نمک در تغذیه دام

  • آموزشی

نمک یکی از اقلام مهم تغذیه دام و طیور است و علی رغم اینکه به میزان کمی در خوراک مصرف می شود، به دلیل فواید و تاثیرات مثبت فراوان از اهمیت ویژه ای برخوردار است:
– تامین الکترولیت های بدن ( و متعاقب آن تاثیر مثبت بر انقباض مناسب ماهیچه ها، ارسال پیام های عصبی، جذب بهتر آمینو اسیدها در روده، ضربان منظم قلب و…)
– مقابله با عوامل بیماری زا و عفونی گوارشی
– مقابله با تنش گرمایی
– خوشخوراکی جیره
– قیمت مناسب و…
نمک به طور کلی به دو شکل در اختیار حیوان قرار میگیرد، یکی پودری و مخلوط با خوراک و دیگری به شکل سنگ نمک و آزادانه…
میزان نرمال مصرف نمک هم عموما نیم درصد می باشد.