حشره شناس

کشف آلودگی انگلی در مرغ ها با استفاده از یک سنسور کوچک

  • اخبار

به منظور کمک به مرغداران برای تشخیص آلودگی انگلی در طیور، تیمی متشکل از حشره شناسان، کارشناسان کامپیوتر و بیولوژیست ها به سرپرستی Amy Murillo… ادامه »کشف آلودگی انگلی در مرغ ها با استفاده از یک سنسور کوچک